Behandeling FMD

FMD kan niet worden genezen. Behandelingen zijn gericht op het verminderen en beheersen van de symptomen en de complicaties die door FMD kunnen ontstaan. Waaronder hoge bloeddruk, (hoofd)pijn en aneurysma’s. Antistollingsmiddelen (zoals baby-aspirine) kunnen worden voorgeschreven al dan niet samen met medicijnen om hoge bloeddruk (antihypertensiva) te behandelen.

Rokers moeten worden aangemoedigd te stoppen.

Bloedtoevoer in ader verbeteren
In sommige gevallen moet de bloedtoevoer in een ernstig vernauwde slagader worden verbeterd. De manier waarop dit gedaan wordt hangt grotendeels af van de locatie van de aangetaste slagader en de aard en ernst van de symptomen. Meestal wordt gebruik gemaakt van ballondilatatie of percutane transluminale angioplastiek (PTA). Bij een angioplastiek wordt een katheter aangebracht in de betreffende slagader, waarna de vernauwing wordt opgeheven door een kleine ballon in de ader op te blazen. Het plaatsen van een stent is meestal niet nodig en vaak niet wenselijk, maar kan noodzakelijk zijn om een dissectie te behandelen.

behandeling FMD

Operatie
Soms wordt een vaatoperatie uitgevoerd om ernstige vernauwing door FMD te behandelen. Vooral als angioplastiek geen optie is. Het kan nodig zijn om patiënten met een groot aneurysma in de hersenvaten en/of nierslagaders te opereren. Ook al hebben zij geen symptomen. In dergelijke gevallen is aanbevolen om het aneurysma te behandelen om een levensbedreigende bloeding te voorkomen. Het type behandeling voor een arteriële aneurysma hangt af van de plek en grootte. Behandelopties voor aneurysma’s zijn open chirurgie, of een minder invasieve methode waarbij het aneurysma via angioplastiek met een coil of stent wordt behandeld.

Behandeling op maat
De meest geschikte behandeling bij FMD is per patiënt verschillend. Het hangt af van van de plek, de ernst en de grootte van de aandoening. Bespreek het behandelplan goed en uitgebreid met je behandelende arts. Liefst met een specialist die zeer goed geïnformeerd is over FMD en er ervaring mee heeft.